Filmproduktion

Vi producerar kostnandseffektiva reklam- och informationsfilmer för ditt företag.

Vi skapar korta berättelser genom film, skräddarsydda för att illustrera ert företags värdegrund, skapa sammanhållning och fokus i en arbetsgrupp inför ett nytt projekt eller för att presentera en produkt för en potentiell kund. Våra filmer håller alltid högt produktionsvärde.

Varför berätta med film? Berättelser på film har en mängd fördelar; dels är det enligt psykologer upp till tjugo gånger större sannolikhet att vi minns något om det presenteras som en del i en berättelse. De innehåller också element som når alla människor oavsett vilken lärstil de har. Det brukar talas om tre lärstilar: visuell, auditiv och kinestetisk. Film når alla tre genom bildspråk (visuell), vokabulär (auditiv) och emotioner/stämning (kinestetisk).

Ett annat sätt att använda filmmediet är att illustrera ett svar på t.ex. en kundundersökning eller enkät bland de anställda. Det är ett effektivt och sätt att visa att deras synpunkter har uppmärksammats och bidrar till sammanhållning och lojalitet.

Vi som producerar materialet är ett handplockat team med kompetens inom film, ljudproduktion och storytelling. Vi utarbetar idé tillsammans med kunden och levererar färdigt material. Då vi gör hela produktionen in-house kan vi hålla kostnader nere och leverera högkvalitativt material vare sig det gäller företagsfilm eller reklamfilm riktad till TV eller webb. Kontakta oss för prisförslag.